Werkwijze en Voorwaarden


Welkom in de winkel van Toffeetje!

Een ongedwongen sfeer, kwalitatief goede kleding en een speelhoekje voor de kinderen.
Ik bied graag de mogelijkheid dat u uw kinderkleding, schoeisel, speelgoed of boeken via Toffeetje kunt verkopen.


Kleding in te brengen?

Voorwaarden:

 • De stijl en kwaliteit van de kleding moet goed en vlot zijn, dus geen gedateerde kleding (niet ouder dan 3 à 4 jaar).
 • De kleding mag geen vlekken en gaatjes vertonen.
 • Kleding dient gewassen en gestreken te zijn.
 • De kleding mag ook niet verwassen en niet pillig zijn.
 • Kleding van Wibra, Zeeman, Hans textiel en dergelijke worden niet ingenomen, tenzij het nieuw is of zo goed als nieuw.
 • De kleding wordt alléén op afspraak ingenomen.
 • De kleding dient te worden ingeleverd in vuilniszakken, plastic tasjes of shoppers en niet in tassen of kratten die direct weer moeten worden meegenomen.
  Niet in (bananen-)dozen.
 • Nieuwe klanten kunnen maximaal slechts 1 vuilniszak inleveren. Na beoordeling kunnen deze klanten uitgenodigd worden om meer kleding in te leveren. Ook het inleveren van grote hoeveelheden door bestaande klanten wordt ingeperkt. Alleen als je "aangetoond hebt" dat je kleding goed verkoopt is het mogelijk om een grotere hoeveelheid in te leveren.
 • De kleding die ik niet geschikt vind voor verkoop kunt u terugkrijgen, als u dat wilt. U kunt deze uit de daarvoor bestemde box buiten halen. U krijgt
  hierover bericht. Ik verwacht dat u de kleding binnen 2 weken ophaalt. Wanneer uw kleding er na deze termijn nog staat, gaat deze naar het goede doel.
 • U neemt automatisch deel aan de uitverkoop.
 • Kleding die u via Toffeetje aanbiedt voor verkoop, mag niet door uzelf op andere manieren verkocht worden. Voorbeelden daarvan zijn: een Facebook-koopjeshoek, Marktplaats (e.d.), rommelmarkten, kledingbeurzen, enz.
 • De verkoopprijs wordt door Toffeetje bepaald, maar op verzoek kan hiervan afgeweken worden.
 • Toffeetje werkt op basis van consignatie d.w.z dat u een kledingstuk pas uitbetaald krijgt, wanneer het verkocht is.
 • Uitbetaling vindt plaats à contant in de winkel. Dit kan tot een jaar na afloop van het seizoen, waarvoor is ingeleverd.
 • Tijdens openingstijden kan er altijd worden uitbetaald, dit kan op ieder gewenst moment.
 • U ontvangt 50% van de verkoopwaarde.
  Op aanvraag kan er een specificatie, waarin u kunt zien hoeveel artikelen er van u verkocht zijn en tegen welke prijs, per mail naar u worden verzonden.
 • Aan het einde van ieder seizoen kunt u de kleding, welke niet is verkocht weer ophalen, als u deze terug wilt hebben.  U dient wel zelf de kleding bijéén te zoeken.
  Alles wat er op de laatste dag van het betreffende seizoen nog hangt, wordt aan een goed doel geschonken.
  U ontvangt hierover automatisch een digitale nieuwsbrief.
 • Het is belangrijk dat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief. U dient dit zelf te toen via deze link.
 • Kleding die bij het inleveren al niet geschikt wordt geacht voor verkoop wordt direct gedoneerd aan het goede doel. Indien dit niet gewenst is en u de kleding retour wilt, dan moet dat bij het inleveren van de kleding worden aangegeven.
  U krijgt dan na het uitzoeken eenmalig een berichtje (bij voorkeur via WhatsApp) en binnen 2 weken dient u de spullen dan op te komen halen uit de daarvoor bedoelde buitenbox. Dit kan op elk gewenst moment, ook buiten de openingstijden.
  Ligt uw retour na 2 weken nog steeds in de box, dan gaat het, zonder bericht, alsnog naar het goede doel.
 • Inbreng van kleding betekent akkoord gaan met bovenstaande voorwaarden.


Aansprakelijkheid:

U blijft tot het moment van verkoop eigenaar van uw kleding.
Toffeetje besteedt de grootste zorg aan de ingebrachte kleding, echter zoekgeraakte of gestolen kledingstukken kunnen niet door mij worden vergoed.
Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade of vernieling door water, brand of vernielzucht.
Kleding die in de bak buiten de winkel wordt geplaatst valt ook buiten de verantwoordelijkheid van Toffeetje.
Na bericht dient de kleding die in de bak geplaatst wordt binnen 2 weken opgehaald te worden.


Periode van inbreng:

Voorjaars-en zomerkleding: januari t/m april (afhankelijk van de hoeveelheid kleding-inbreng).
Najaars-en winterkleding   : juni t/m oktober (afhankelijk van de hoeveelheid kleding-inbreng).


Speelgoed en boeken worden doorlopend ingenomen (tenzij daar geen ruimte meer voor is)!
Ook hiervoor graag even een afspraak maken.